Categoriearchief: Nieuws

Eigenheid

Eigenheid[1]

Soms zijn mensen bang hun eigenheid te verliezen, wanneer ze de choreografie van een ander dansen. Je kunt hetzelfde dansen, maar dat is slechts de vorm. Je eigenheid kun je niet verliezen.

Soms denk je in een dansvoorstelling de gelijkheid te zien. Daar is vaak al een keuze aan vooraf gegaan. Dansers worden geselecteerd op hun lengte, proporties en met name bij klassiek de mogelijkheden van hun lichaam, zoals bijvoorbeeld de uitdraai door de ruimte in het heupgewricht.

Binnen voorstellingen van bepaalde dansdisciplines dragen alle dansers vaak hetzelfde kostuum en zijn de haren gelijk gekapt. En dat zal wellicht de bedoeling van de choreograaf zijn. Het kan het gevoel van eenheid van de groep en de intensiteit daarvan versterken. Soms ‘lijkt’ het individu voor de toeschouwer hierdoor weg te vallen. Bij een dansvoorstelling van Isabelle Beernaert, die we bezochten, was dit anders. Wij zagen veel diversiteit in de vormen van de lichamen van de dansers en de kostuums. De eigenheid van de dansers leek daardoor sneller naar voren te komen.[2]

De beweging komt van binnenuit

Ook wanneer je meent gelijkheid waar te nemen door de keuzes die zijn gemaakt, behoudt de danser zijn eigenheid. Die eigenheid is aan de buitenkant zichtbaar doordat de bewegingen van binnenuit komen.

Ieder mens  heeft zijn eigen unieke manier van bewegen. Onderzoek je eigen bewegingstaal. Daar is in de lessen en workshops ruimte voor, waardoor wanneer je de choreografie van een ander danst, altijd iets van jezelf mee resoneert. Bovendien de geestelijke aspecten kunnen voor een ieder anders zijn. De verschillende yoga-aspecten worden uitgelegd in ons boek.

Binnen de Yoga & Dans zijn de choreografieën toegankelijk, ook voor mensen, die geen yoga- of dansachtergrond hebben. Wanneer je een yoga-achtergrond hebt, zul je de yoga-aspecten in deze oefeningen sneller herkennen.

Structuur 

Dat het volgens een vaste choreografie is, helpt mij ook. Het geeft structuur aan de dans en geeft mij houvast … Als ik me de dans eigen heb gemaakt, is het heerlijk om mezelf over te geven aan de muziek en de beweging en hoef ik ‘niet meer na te denken’ – deelnemer aan de opleiding

In de loop van de jaren bouw je bepaalde bewegingspatronen op, die voor jou logisch voelen. In een choreografie kunnen bewegingspatronen voorkomen, die anders zijn dan de patronen die je jezelf hebt aangeleerd. Door deze andere bewegingen aan te leren overstijg je het automatisme dat hoort bij jouw patroon. Door de bereidheid om een choreografie aan te leren, vergroot je je bewegingstaal en je lichaamstaal, waardoor energieën in het lichaam worden aangeraakt, die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven. Ook in die nieuwe bewegingstaal blijft jouw eigenheid zichtbaar, doordat de beweging van binnenuit komt.

Denken[3]

Het denken belemmert het voelen en het zien. Het denken is nuttig omdat je zo de choreografie kunt leren. De telling is nodig om overzicht te krijgen zodat duidelijk is hoe de dans zicht tot de muziek verhoudt en vice versa. Maar wanneer je in je hoofd blijft zitten, blijft het denken er tussen zitten. Daardoor moet je je aandacht verdelen tussen de passen en het denken. Door de manier waarop de les door Magda en Ilse wordt aangereikt – voordoen, samen doen en zelf doen – kun je het op een gegeven moment alleen. Je hoeft de focus niet meer buiten je te leggen, maar kunt naar binnen keren. Daardoor kun je van binnenuit ervaren en kan alles één worden.

Samenvallen

Je gaat de diepere intentie van de dans ervaren, je voelt wat de dans voor je doet en/of betekent en welke emotie het oproept. Misschien komen er emoties los, die je liever niet had willen ervaren. Het kan een directe ervaring zijn en het kan ook even op zich laten wachten. Daarnaast kan het zijn dat je de ene keer een bepaalde ervaring hebt en de andere keer een hele andere. Je beleving kan geheel anders zijn dan de andere keer, omdat jij op een ander moment anders bent.

Je beleeft het in alle openheid. Je accepteert het zoals het ‘nu’ is.

Beweeg ik of word ik bewogen? Adem ik of word ik geademd? Er ontstaat een lichtheid. Bij het samenvallen ervaar je deel te zijn van het grote geheel.

Meer lezen? Bekijk ons boek.

Ook ervaren? Lees meer over de workshops.

 

[1] Magda Samson en Ilse Anthonijsz, ‘Yoga & Dans als Levenskunst’, 2020, hoofdstuk 4, Kenmerken van de methode, bladzijde 87, Eigenheid

[2] Magda Samson en Ilse Anthonijsz, ‘Yoga & Dans als Levenskunst’, 2020, hoofdstuk 5, De Puzzelstukken, bladzijde 107

[3] Magda Samson en Ilse Anthonijsz, ‘Yoga & Dans als Levenskunst’, 2020, hoofdstuk 6, Beleven, bladzijde 124, Samenvallen

 

Sprankeling

In 2020 heeft het boek Yoga & Dans als Levenskunst het licht gezien. Groot genieten om het gedachtegoed te kunnen delen. De boekpresentaties in september en oktober waren de start hiervan. Het boek is sinds die tijd in de Bilthovense Boekhandel en via onze websites verkrijgbaar. De workshop op 18 oktober in het mooie Samaya klooster was het vervolg hierop. En daarnaast de recensie in De Moesson, het tijdschrift voor Indische Nederlanders in Nederland en daarbuiten, en het artikel ‘Yoga & Dans als Levenskunst: op zoek naar verstilling’ in Het Tijdschrift voor Yoga.

Opleiding Yoga & Dans voor Yogadocenten

Magda Samson en Danielle Bersma hebben de methode Yoga & Dans ontwikkeld. De opleiding voor Yogadocenten en terugkomdagen worden sinds 2011 door Samsara georganiseerd. Deze vinden nog steeds jaarlijks plaats. De opleiding die start in maart 2021 is reeds vol. Daarom start op 16 april nog een opleiding. Hier is nog plaats.
https://samsara.nl/opleiding-yoga-dans/

Yoga & Dans als Levenskunst

Sinds 2013 hebben Magda en Ilse Anthonijsz samen vele jaren aan onderzoek besteed en op vele manieren met Yoga & Dans ervaring opgedaan en daarmee nog meer inzichten verworven. Met als resultaat het door ontwikkelen van de methode Yoga & Dans en het zorgvuldig opbouwen van de filosofie hoe wij Yoga & Dans leven en ervaren in de dagelijkse praktijk.

En dan het moment waarop er na alle inspanningen en het vele tegenlezen op een bladzijde toch een zin anders staat verwoord dan zou moeten.

Op bladzijde 77 en 78 beschrijven we hoe je de cyclus van chronische stress kunt doorbreken. Er staat geschreven ‘Een rustige adem, globaal zes keer per minuut, stimuleert het sympathisch zenuwstelsel, waardoor de hartslag weer omlaag kan worden gebracht.’ Deze zin roept verwarring op. Een rustige adem globaal zes keer per minuut stimuleert het para-sympathisch zenuwstelsel. Waar enkele van onze lezers ons terecht op wezen.

In het boek wordt bij deze zin verwezen naar een onderzoek over hartritmevariabiliteit. De zin geeft echter de essentie van het onderzoek niet goed weer en is daarom niet representatief.

Workshops Yoga & Dans: ervaren en inzichten toepassen thuis en op het werk

Het is heel erg mooi dat mensen vol aandacht het boek lezen. We krijgen daarnaast veel vragen van mensen, die in de praktijk Yoga & Dans willen ervaren. Voor iedereen, die hier belangstelling voor heeft, organiseren wij workshops, uiteraard binnen de mogelijkheden, die COVID-19 toelaat. In de workshops illustreren we aan de hand van voorbeelden hoe de ervaring en inzichten terugkomt in het dagelijks leven. En hoe je dit vervolgens kunt toepassen zodat je met rust en energie door het dagelijks leven kunt laveren. Op basis van haar ervaring als HR- en interimmanager, kan Ilse daarnaast vertellen en laten ervaren, hoe je om kunt gaan met hectiek en de valkuilen, als het gaat over de balans tussen privé en werk, maar ook als manager bij het communiceren met mensen en het samenwerken in teams.

Hoewel we nu in een periode leven waarin we genoodzaakt zijn op afstand te blijven, zal hierin weer verandering komen. Zodra het kan, ontmoeten we jullie graag in één van onze workshops.

Dansante groet,
Magda en Ilse